Monday, 17/12/2018 - 10:08|
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRIỆU PHONG
A- A A+ | Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+

Kết quả công tác KĐCLGD của trường Tiểu học Triệu Ái.

Năm học 2017-2018, Phòng GD&ĐT huyện Triệu phong tiếp tục triển khai chỉ đạo về nội dung kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục do Bộ GD&ĐT quy định theo Thông tư số 42/2012/TT-BGDĐT ngày 23/11/2012 về việc Ban hành Quy định tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục và quy trình, chu kỳ kiểm định chất lượng giáo dục cơ sở giáo dục phổ thông. Tập thể cán bộ, giáo viên, nhân viên trong nhà trường Tiểu học Triệu Ái đã nhận thức rõ tầm quan trọng của công tác kiểm định chất lượng giáo dục và chủ động tích cực tham gia công tác tự đánh giá chất lượng giáo dục của nhà trường theo chỉ đạo của ngành, của nhà trường. Trường đã triển khai thực hiện công tác Tự đánh giá chất lượng giáo dục của nhà trường dựa theo 5 tiêu chuẩn (gồm 28 tiêu chí, 84 chỉ số) do Bộ GD&ĐT quy định. Hệ thống thông tin, minh chứng được thu thập qua 5 năm học (từ năm học 2012-2013 đến năm học 2016-2017). Đến tháng 12/2017, nhà trường đã hoàn thành báo cáo Tự đánh giá CLGD.

Ngày 26/4/2018 của Giám đốc sở Giáo dục và đào tạo Quảng Trị ban hành Quyết định số 473/QĐ-SGD&ĐT về việc thành lập đoàn đánh giá ngoài trường Tiểu học số học Triệu Ái, huyện Triệu Phong do thầy giáo Phan Hữu Huyện – Trưởng phòng Giáo dục Tiểu học – Trường đoàn cùng các thành viên: Thầy giáo Võ Minh Châu – CV Phòng Chính trị, tư tưởng Sở GD&ĐT Quảng Trị; thầy giáo Thái Bình Minh – CV phòng GD&ĐT Cam Lộ; thầy giáo Nguyễn Văn Hùng – Hiệu trưởng Trường Tiểu học Hàm Nghi, Đông Hà và thầy giáo Phan Văn An – Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Thị trấn Gio Linh. Vào các ngày 08 – 10/5/2018, Đoàn đã tiến hành khảo sát chính thức đối với nhà trường theo quy trình. Đoàn đã nghiên cu nhng tài liu do nhà trường cung cp, các thông tin minh chng, xem xét nhng vn đ cn lưu ý; gp g, trao đi, phng vn các thành viên ca Hi đng t đánh giá, phng vn CB, GV, NV và hc sinh ca nhà trường; quan sát các hot đng ging dy trên lp, kho sát cơ s vt cht, trang thiết b dy hc.

Thầy giáo Phan Hữu Huyện đánh giá trong buổi tổng kết

Sau kho sát, Đoàn đã tho lun và thng nht đánh giá và kiến ngh vi trường mt s ni dung sau:

Mức độ phù hợp của cấu trúc báo cáo tự đánh giá

- Cách thức mô tả các hoạt động liên quan đến tiêu chí:

Nhà trường cơ bản đã nắm được nội dung các văn bản hướng dẫn liên quan đến việc mô tả các hoạt động thuộc của các tiêu chí. Việc mô tả được trình bày lần lượt, thứ tự theo yêu cầu của từng chỉ số, nội dung mô tả khá cụ thể.

Trên cơ sở tập hợp khá đầy đủ thông tin, minh chứng phục vụ cho việc mô tả, đánh giá, nhà trường đã mô tả khá cụ thể hoạt động của đơn vị theo yêu cầu của các tiêu chí giúp cho người đọc cơ bản nắm được các hoạt động cũng như bức tranh chung của nhà trường.

- Cách thức đánh giá, nhận định (điểm mạnh, điểm yếu, nguyên nhân):

Nhà trường đã xuất phát từ thực trạng của đơn vị để phân tích chỉ ra những điểm mạnh và điểm yếu của mình ở từng tiêu chí. Những điểm mạnh, điểm yếu được chỉ ra hầu hết có căn cứ, cụ thể, phù hợp.

- Cách thức đưa ra những vấn đề cần cải tiến và biện pháp thực hiện của trường:

Về mặt này, nhà trường cũng đã căn cứ vào những điểm mạnh, điểm yếu và thực trạng của đơn vị ở từng tiêu chí để nêu ra những biện pháp nhằm cải tiến chất lượng. Hầu hết những biện pháp cải tiến chất lượng nhà trường nêu ra ở các tiêu chí đều khá phù hợp, cụ thể, có tính khả thi.

- Tính chính xác và đầy đủ của các minh chứng:

Nhà trường đã thu thập, sắp xếp các thông tin, minh chứng khá đầy đủ, phù hợp để phục vụ cho việc phân tích, so sánh, mô tả hiện trạng của đơn vị. Việc mô tả hiện trạng ở các tiêu chí đều có các thông tin, minh chứng phù hợp đưa vào để chứng minh cho các nhận định.

- Văn phong, cách thức trình bày trong báo cáo tự đánh giá:

Báo cáo tự đánh giá của Trường Tiểu học Triệu Ái, huyện Triệu Phong có hình thức trình bày đúng quy cách, quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Nhìn chung, báo cáo đã giúp cho người đọc cơ bản hình dung được quá trình hình thành và phát triển qua từng giai đoạn, thành tích trên các mặt hoạt động, quá trình tổ chức tự đánh giá nghiêm túc, đúng quy trình của nhà trường.

Mức độ bao quát bộ tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục

Nhà trường đã bám sát Bộ tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường tiểu học ban hành kèm theo Thông tư 42/2012/TT-BGDĐT ngày 23/11/2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo để tiến hành rà soát, đánh giá theo các tiêu chuẩn, tiêu chí. Tất cả các tiêu chuẩn, tiêu chí, chỉ số đều được đánh giá.

Đoàn nhất trí đánh giá cán bộ quản lý và giáo viên Trường Tiểu học Triệu Ái, huyện Triệu Phong có trách nhiệm và quyết tâm cao trong việc thực hiện chủ trương của Bộ và Sở Giáo dục và Đào tạo về công tác kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục phổ thông. Chính vì vậy, sau khi được Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo triển khai thực hiện về công tác tự đánh giá theo Bộ tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường tiểu học ban hành kèm theo Thông tư 42/2012/TT-BGDĐT ngày 23/11/2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Trường Tiểu học Triệu Ái, huyện Triệu Phong đã nhanh chóng thành lập Hội đồng tự đánh giá, xây dựng kế hoạch tự đánh giá của đơn vị; phân công các thành viên thu thập các thông tin, minh chứng, xây dựng cơ sở dữ liệu của đơn vị; nghiên cứu, đánh giá các tiêu chí. Trên cơ sở đó Chủ tịch và Thư ký hội đồng đã viết và đến tháng 12/2017 hoàn thành Báo cáo tự đánh giá của đơn vị. Sau khi hoàn thành báo cáo, nhà trường đã gửi văn bản đến Phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục của Sở nhờ thẩm định, góp ý. Trên cơ sở ý kiến góp ý của Phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục, trường tiếp tục điều chỉnh, hoàn thiện báo cáo. Đoàn nhất trí kết luận Trường Tiểu học Triệu Ái, huyện Triệu Phong đã tiến hành công tác tự đánh giá nghiêm túc, đúng quy trình với quyết tâm cao.

Đối chiếu với yêu cầu của các chỉ số, các tiêu chí trong Bộ tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường tiểu học, đoàn đánh giá ngoài kết luận như sau:

- Số lượng chỉ số đạt:                     78/84 – Tlệ: 92,9%

- Số lượng chỉ số không đạt:          06/84 – Tỷ lệ:   7,1%

- Số lượng tiêu chí đạt:                   23/28 – Tỷ lệ: 82,14%

- Số lượng tiêu chí không đạt:        05/28 – Tỷ lệ: 17,86%

Căn cứ vào khoản 1, Điều 31, Thông tư số 42/2012/TT-BGDĐT ngày 23/11/2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Ban hành Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục và quy trình, chu kỳ kiểm định chất lượng giáo dục cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục thường xuyên, Trường Tiểu học Triệu Ái, huyện Triệu Phong đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục cấp độ 2.

Về dự và phát biểu tại buổi tổng kết đợt khảo sát, thầy giáo Lê Hữu Phước – Phó Trưởng phòng GD&ĐT huyện đã đánh giá cao những kết quả đạt được và biểu dương tinh thần làm việc của tập thể Lãnh đạo, CBGVNV của nhà trường trong công tác Kiểm định chất lượng giáo dục. Bên cạnh đó, đ/c đã yêu cầu nhà trường tiếp tục điều chỉnh, hoàn thiện báo cáo Tự đánh giá theo yêu cầu của đoàn; phát huy những điểm mạnh đạt đạt được, khắc phục những điểm yếu, xây dựng bồ sung kế hoạch cải tiến chất lượng theo khuyến nghị của Đoàn. Không ngừng nâng cao và cải tiến chất lượng giáo dục. Về những tiêu chí nhà trường chưa đạt, đ/c yêu cầu nhà trường xây dựng kế hoạch thật cụ thể, laapjj các phương án để tham mưu các cấp lãnh đạo bố trí, bổ sung đản bảo theo quy định.

Thầy giáo Lê Hữu Phước - Phó trưởng phòng phát biểu trong buổi tổng kết

Về phía Đảng ủy, Chính quyền địa phương, Đ/c Đặng Sỹ Dũng – HUV, Phó Bí thư, Chủ tịch UBND xã Triệu Ái đãnh giá cao kết quả nhà trường đã đạt được trong thời gian vừa qua, là bước đầu cho quá trình duy trì, xây dựng Trường Tiểu học đạt chuẩn quốc gia trong thời gian tới. Về những tiêu chí không đạt liên quan đến CSVC, trang thiết bị dạy học đ/c hữa sẽ cùng đồng hành với nhà trường để đạt được kết quả cao nhất trong thời gian tới.

Đ/c Đặng Sỹ Dũng - HUV, Phó Bí thư, Chủ tịch UBND xã phát biểu trong buổi tổng kết

Thay mặt Hội đồng tự đánh giá của nhà trường, thầy giáo Nguyễn Anh Toàn - Hiệu trưởng nhà trường đã phát biểu cảm ơn và tiếp thu những ý kiến chỉ đạo của đoàn đánh giá ngoài để công tác kiểm định chất lượng giáo dục tại nhà trường được hoàn thiện và đạt kết quả cao.

Thầy giáo Nguyễn Anh Toàn - Hiệu trưởng, Chủ tịch HĐ TĐG phát biểu trong buổi tổng kết

Bài và ảnh: HĐ TĐG trường TH Triệu Ái


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết