Wednesday, 18/07/2018 - 17:08|
WEBSITE ĐANG CHẠY THỬ NGHIỆM

Lịch làm việc tuần từ 9/7/2018- 13/7/2018

Lịch làm việc tuần từ 09/7/2018- 13/7/2018

Thứ

Ngày

Buổi

Nội dung làm việc

Thành phần tham gia

2

9/7/2018

Sáng

8h: Hội ý cơ quan

8h30: Duyệt tuyển sinh

-Toàn cơ quan

- Lãnh đạo + CV

Chiều

Duyệt tuyển sinh

Lãnh đạo + CV

3

10/7/2018

Sáng

Duyệt tuyển sinh

Lãnh đạo + CV

Chiều

Duyệt tuyển sinh

Lãnh đạo + CV

4

11/7/2018

Sáng

7h30: Kiểm tra cộng đồng an toàn (Triệu Thuận)

-Đ/c Phước

Chiều

- Kiểm tra công tác dạy thêm, học thêm

- CV

5

12/7/2018

Sáng

7h30: Dự đại hội NKT- NNDC/DDIOXXIN Triệu Phong- tại TTVH huyện

- Kiểm tra công tác dạy thêm, học thêm

- Đ/c Phước

 

- CV

Chiều

  

6

13/7/2018

Sáng

7h 30: Dự  “Ngày biên phòng” tại Triệu Vân

- Kiểm tra công tác dạy thêm, học thêm

- Đ/c Hòa

- CV

Chiều