Wednesday, 18/07/2018 - 17:06|
WEBSITE ĐANG CHẠY THỬ NGHIỆM

Lịch làm việc tuần từ 25/6/2018- 29/6/2018

Lịch làm việc tuần từ 25/6/2018- 29/6/2018

Thứ

Ngày

Buổi

Nội dung làm việc

Thành phần tham gia

2

25/6/2018

Sáng

8h: Hội ý cơ quan

- Họp tại UBND xã Triệu Thuận

-Toàn cơ quan

- Đ/c Hòa

Chiều

  

3

26/6/2018

Sáng

Kiểm tra công tác Trực hè

CV

Chiều

14h Họp bàn giao tại  TH Triệu Vân:

14h: Làm việc tại xã Triệu Độ theo đề án sáp nhập trường

Lãnh đạo + Nhàn + Mừng

Đ/c Hòa + Phong

4

27/6/2018

Sáng

7h30:  Họp HĐND xã Triệu Vân 

Kiểm tra công tác dạy thêm

- Đ/c Hòa

- CV

Chiều

14h: Làm việc tại xã Triệu Đại theo đề án sáp nhập trường

Đ/c Hòa + Phong

5

28/6/2018

Sáng

7h30: Họp cơ quan +  Công đoàn

Toàn cơ quan

Chiều

14h: Họp Đảng ủy chính quyền

đ/c Hòa

6

29/6/2018

Sáng

7h30: Làm việc tại Phòng Nội vụ

Đ/c Hòa + Mừng

Chiều

14h: Làm việc tại xã Triệu Vân theo đề án sáp nhập trường

Đ/c Hòa + Phong