Wednesday, 18/07/2018 - 17:06|
WEBSITE ĐANG CHẠY THỬ NGHIỆM

Lịch làm việc tuần từ 18/6/2018- 22/6/2018

Lịch làm việc tuần từ 18/6/2018- 22/6/2018

Thứ

Ngày

Buổi

Nội dung làm việc

Thành phần tham gia

2

18/6/2018

Sáng

8h: Hội ý cơ quan

- Hoàn thành  hồ sơ thi đua gửi sở

-Toàn cơ quan

Chiều

  

3

19/6/2018

Sáng

8h: Đón đoàn Kt BVBMNN

7h 30: Làm việc tại xã Triệu Long theo đề án sáp nhập trường

Kiểm tra công tác Trực hè

Lãnh đạo + CV

Đ/c Hòa

CV

Chiều

14h: Làm việc tại xã Triệu Thành theo đề án sáp nhập trường

Đ/c Hòa

4

20/6/2018

Sáng

7h30:  Làm việc tại xã Triệu Vân  theo đề án sáp nhập trường

Kiểm tra công tác dạy thêm

- Đ/c Hòa

- CV

Chiều

14h: Làm việc tại xã Triệu Hòa theo đề án sáp nhập trường

Đ/c Hòa

5

21/6/2018

Sáng

7h30: Dự Tìm hiểu luật trẻ em tại KS Sài Gòn – Đông Hà

Kiểm tra công tác trực hè

Đ/c Phước

Chiều

  

6

22/6/2018

Sáng

8h: Sơ kết công tác xây dựng Đảng tại Triệu Thuận

Đ/c Hòa

Chiều