Wednesday, 18/07/2018 - 17:13|
WEBSITE ĐANG CHẠY THỬ NGHIỆM

Lịch làm việc tuần từ 02/7/2018- 06/7/2018

Lịch làm việc tuần từ 02/7/2018- 06/7/2018

Thứ

Ngày

Buổi

Nội dung làm việc

Thành phần tham gia

2

2/7/2018

Sáng

7h: Chào cờ

8h: Hội ý cơ quan

8h30: Dự họp UBND huyện

-Toàn cơ quan

-Toàn cơ quan

- Đ/c Hòa

Chiều

Duyệt  đề án thành lập trường

Lãnh đạo + CV

3

3/7/2018

Sáng

 Kiểm tra dạy thêm, học thêm

- CV

Chiều

14h: Dự trực báo CCHC tại UBND huyện

14h:Làm việc tại xã Triệu Vân về sáp nhập trường

14h 30: Dự khai mạc bóng đá tại tỉnh

- Đ/c Phước

- Đ/c Hòa

- Đ/c  Phong

4

4/7/2018

Sáng

7h30: Bảo hiểm trao quà tại Huyện ủy

-Đ/c Phước

Chiều

14h: Trực báo ATGT 6 tháng đầu năm tại UBND huyện

14h: Làm việc với phòng Nội Vụ

-  Đ/c Phước

-Đ/c Hòa

5

5/7/2018

Sáng

Kiểm tra công tác dạy thêm, học thêm

- CV

Chiều

  

6

6/7/2018

Sáng

Kiểm tra công tác dạy thêm, học thêm

- CV

Chiều

14h: Làm việc với xã Triệu Đại về sáp nhập trường

-  Đ/c Hòa