Saturday, 19/01/2019 - 05:21|
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRIỆU PHONG
A- A A+ | Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+

Quy trình chỉ đạo năm học 2013-2014

                                               KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI

Các nhiệm vụ trọng tâm của ngành

                                                      Năm học 2013 - 2014

Tháng 8/2013

- Thực hiện kế hoạch bồi dưỡng hè 2013 do Sở GD-ĐT tổ chức.

- Triển khai bồi dưỡng thường xuyên hè ở các bậc học.

- Kiểm tra điều kiện CSVC chuẩn bị cho năm học mới. Triển khai kế hoạch mua sắm thiết bị dạy học.

- Tuyển dụng giáo viên năm học 2013-2014, bố trí giáo viên mới.

- Tham gia tập huấn chương trình QLCB (PMIC) cho các đơn vị.

- Phối hợp Huyện đoàn, Hội đồng độ huyện tổng kết công tác Đoàn - Đội năm học 2012-2013 và triển khai nhiệm vụ năm học 2013-2014.

- Tổ chức Hội nghị tổng kết năm học 2012-2013, triển khai nhiệm vụ năm học 2013-2014.

- Tổng kết hoạt động Công đoàn năm học 2012-2013, triển khai phương hướng, nhiệm vụ hoạt động Công đoàn năm học 2013-2014.

- Các đơn vị điều tra, xử lí hoàn thành  hồ sơ phổ cập THCS, PC TH ĐĐT, MN 5 tuổi.

- Triển khai bồi dưỡng cho giáo viên các chương trình theo Dự án SEQAP, GPE-VNEN, dạy chương trình Tiếng Việt công nghệ giáo dục.

- Triển khai các văn bản liên quan đến bậc học THCS.

- Chuẩn bị các điều kiện cho khai giảng năm học mới và “Ngày toàn dân đưa trẻ đến trường”.

- Báo cáo hoạt động hè và công tác chuẩn bị năm học mới về Sở.

- Họp hội đồng bộ môn tỉnh (TH).

Tháng 9/2013

- Khai giảng năm học mới 2013-2014 (từ ngày 03/9 đến 05/9/2013).

- Báo cáo nhanh tình hình khai giảng và số liệu đầu năm học về Sở (07/9) và Bộ GD&ĐT (báo cáo thống kê, tình hình đầu năm học trước 15/9). Báo cáo số liệu đầu năm học về phòng theo phần mềm Bộ GD (Tiểu học)

- Lập KH ngân sách 2014 (bước 1).

- Triển khai việc thực hiện điểm nhấn năm học 2013-2014 "Nâng cao chất lượng công tác tự đánh giá trường học".

- Triển khai thực hiện "Tháng an toàn giao thông.  

- Tổ chức hội thảo về Quy hoạch phát triển sự nghiệp giáo dục và đào tạo đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.

- Hoàn thành Đề án Quy hoạch nguồn nhân lực ngành GD&ĐT giai đoạn 2011-2020.

- Tham gia các lớp tập huấn:

+ Tập huấn công tác thống kê.

+ Tập huấn công tác thanh tra.      

+ Tập huấn đánh giá ngoài cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông.

- Công tác kiểm tra:

+ Kiểm tra tình hình hoạt động các đơn vị, trường học đầu năm học.

    + Kiểm tra trường đạt chuẩn quốc gia THCS. (Rà soát các tiêu chí trường chuẩn Quốc gia ở THCS Triệu Đại). Kiểm tra các đơn vị thẩm định CQG sau 5 năm)

+ Kiểm tra việc quản lý CB, GV ở các đơn vị.

- Thanh tra tuyển sinh đầu cấp và các khoản thu đầu năm học.

- Hướng dẫn công tác thi đua. Các đơn vị, trường học đăng ký danh sách thi đua, đăng ký đề tài SKKN gửi về Thường trực TĐ-KT ngành (trước 20/9).

- Các công đoàn cơ sở báo cáo tình hình đầu năm và đăng ký các danh hiệu thi đua gửi về Công đoàn ngành (chậm nhất 10/10).

- Đại hội công đoàn cơ sở.

- Họp hội đồng bộ môn văn hoá các cấp học, ngành học.

- Tham gia hội nghị triển khai công tác pháp chế và công tác HSSV. Hội nghị triển khai nhiệm vụ giáo dục dân tộc

- Đánh giá ngoài 01 trường tiểu học, 01 trường THCS.

- Hội thảo thực hiện dạy học FDS; 2 nguồn quỹ PLHS, GDNT; lộ trình chuyển đổi dạy học cả ngày.

- Chỉ đạo các đơn vị tự kiểm tra, hoàn thành Hồ sơ phổ cập.

- Báo cáo tình hình giáo dục tháng 9 về Sở.

 

Tháng 10/2013

- Tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm 45 năm Bác Hồ gửi bức thư cuối cùng cho ngành Giáo dục (15/10/1968 - 15/10/2013).

- Lập kế hoạch ngân sách năm 2014 (bước 2).

- Báo cáo thống kê đầu năm học gửi Bộ GD&ĐT.

- Tham gia Hội nghị phổ biến GDPL.

- Tập hợp đăng ký danh hiệu thi đua của các đơn vị.

- Tổ chức các hoạt động nhân ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10.

- Thi giáo viên dạy giỏi cấp trường.

- Chuyên đề VNEN môn toán tại TH số 1 Triệu Thượng (Thứ 4, tuần 2, tháng 10/2013)

- Công tác kiểm tra:

             + Kiểm tra, chỉ đạo xây dựng thư viện, phòng học bộ môn đạt chuẩn.       

             + Kiểm tra thẩm định các trường MN, tiểu học đạt chuẩn quốc gia.      

             + Kiểm tra Phổ cập TH Đ ĐT, PCTHCS, MN 5 tuổi. (cuối tháng 10)

- Công tác thanh tra:

             + Thanh tra toàn diện 01-02 đơn vị . Thanh tra chuyên đề 4 đơn vị/bậc học

 + Thanh tra chuyên đề sử dụng và bảo quản thiết bị dạy học, thư viện trường học.

      + Thanh tra dạy thêm, học thêm.

- Đánh giá ngoài 01 trường tiểu học, 01 trường THCS.

- Sở GD kiểm tra, thẩm định các trường đạt CQG.

- Tham gia các lớp tập huấn:

+ Tập huấn nghiên cứu SP ứng dụng trong GVTHCS.

+ Tập huấn tổ trưởng chuyên môn, bồi dưỡng GV đáp ứng yêu cầu chuẩn nghề nghiệp khối trung học.

     + Tập huấn, bồi dưỡng một số chuyên đề cấp tỉnh

- Tổ chức chuyên đề các môn văn hóa cấp THCS.  

- Báo cáo tình hình giáo dục tháng 10 về Sở.

Tháng 11/2013

- Kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11.

- Hoàn thành tuyển sinh Đại học, CĐ, TCCN năm 2013.

- Hoàn thiện Kế hoạch ngân sách năm 2014.

- Công tác kiểm tra:

+ Kiểm tra thực hiện điểm nhấn một số đơn vị, trường học.

    + Kiểm tra công tác kế hoạch, tài chính.

    + Kiểm tra thực hiện chương trình SEQAP, Dự án VNEN.

    + Đón đoàn Kiểm tra PCGD THCS, TH đúng độ tuổi cấp tỉnh.

    + Kiểm tra thực hiện đổi mới PPDH tại các đơn vị MN.

- Công tác thanh tra:

+ Thanh tra toàn diện 01-02 đơn vị.

+ Thanh tra thực hiện quy chế chuyên môn 02 đơn vị. Thanh tra dạy thêm, học thêm.

+ Thanh tra công tác quản lý 02 đơn vị

+ Thanh tra chuyên đề các trường dự án VNEN, SEQAP.

- Triển khai chỉ đạo thực hiện phổ cập bậc trung học.

- Tham gia hội nghị thực hiện Chương trình phối hợp xây dựng TTHTCĐ thí điểm ở vùng biên giới và ven biển.

- Đánh giá ngoài 02 trường mầm non, 01 trường tiểu học, 01 trường THCS.

- Thi giáo viên dạy giỏi cấp huyện bậc THCS.

- Tổ chức chuyên đề VNEN môn Tiếng việt tại Số 1 Triệu Hòa.

- Tham gia hội nghị CB Đoàn, Hội nghị GVGDCD về phòng chống tội phạm, ma túy, mại dâm.

- Trực báo các ngành học, cấp học. Họp hiệu trưởng định kỳ.

- Báo cáo sơ kết thi đua kỷ niệm Ngày NGVN 20/11 về Sở.

Tháng 12/2013

- Chuẩn bị tổ chức tổng kết công tác phổ cập GDMN trẻ 5 tuổi.

- Báo cáo tổng kết công tác tuyển sinh, công tác bồi dưỡng CBQL, GV về Bộ GD&ĐT.

- Báo cáo HĐND tỉnh và UBND tỉnh về Quy hoạch phát triển sự nghiệp giáo dục và đào tạo đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 .

- Công tác kiểm tra:

+ Kiểm tra công tác TĐ-KT, công tác văn phòng, CCHC các đơn vị.

+ Kiểm tra hoạt động dạy và học các trường TCCN.

    + Kiểm tra việc tổ chức bán trú trong các cơ sở giáo dục.

    + Kiểm tra việc triển khai thực hiện điểm nhấn năm học.

    + Kiểm tra hoạt động dạy Tin học, ngoại ngữ một số cơ sở đào tạo.                   + Kiểm tra, rà soát văn bản QPPL.

- Công tác thanh tra:

+ Thanh tra toàn diện 01 đơn vị.

    + SGD Thanh tra chuyên đề về công tác thanh tra 01 phòng GD&ĐT.

    +  SGD thanh tra dạy thêm, học thêm phòng GD&ĐT.

     + Thanh tra công tác quản lý 01 đơn vị.

    + Thanh tra chuyên đề thực hiện quy chế chuyên môn 01 đơn vị.

- Thi giáo viên dạy giỏi THCS và ngành học mầm non cấp tỉnh.

- Tổ chức Hội thi nghiên cứu KH-KT bậc THCS, PTCS.

- Chọn và Bồi dưỡng HSG kĩ thuật và môn GDCD cấp huyện

- Đánh giá ngoài 02 trường MN, 01  TH, 01 trường THCS, 01  THPT.

- Chỉ đạo, tổ chức kiểm tra chung đề học kỳ I.

- Báo cáo tình hình giáo dục tháng 12 về VP Sở.

 

Tháng 01/2014

- Thông báo kế hoạch ngân sách cho các đơn vị .

-  Báo cáo số liệu thống kê giữa năm.

- Hội thi nghiên cứu KH-KT khối trung học cấp tỉnh.

- Chọn và Bồi dưỡng HSG kĩ thuật và môn GDCD cấp tỉnh

- Chuyên đề môn TH&XH tại TH TRần Hữu Dực.

- Đánh giá ngoài 02 trường mầm non, 01 trường tiểu học, 01 trường THCS.

- Công tác kiểm tra:

     + Kiểm tra công tác bảo quản, khai thác HSCB các đơn vị.  

     + Kiểm tra chất lượng chăm sóc trẻ trong các trường mầm non.

- Công tác thanh tra:

     + SGD Thanh tra chuyên đề quản lý 01 phòng GD&ĐT.

    + Thanh tra toàn diện 01 đơn vị.

    + SGD Thanh tra chuyên đề phòng chống tham nhũng 02 đơn vị.

    + Thanh tra công tác quản lý của hiệu trưởng 02 đơn vị.

    + SGD Thanh tra công tác quản lý cấp phát VBCC 01 đơn vị.

- Tham gia  hội thảo chuyên đề phát triển vận động của trẻ.

- Phối hợp Hội đồng đội huyện tổ chức Hội nghị trực báo công tác Đoàn - Đội.

- Hội nghị sơ kết HKI và triển khai nhiệm vụ học kỳ II.

- Báo cáo Sơ kết học kỳ I về Sở.

Tháng 02/2014

- Triển khai công tác tuyển sinh ĐH, CĐ, TCCN năm 2014.    

- Duyệt quyết toán các đơn vị, trường học.

- Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 84 năm ngày thành lập Đảng CSVN.

- Tổ chức chuyên đề các môn văn hóa THCS

- Chuyên đề môn Tiếng Việt tại TH số 2 Triệu Phước.

- Hội thi Vở sạch chữ đẹp cấp huyện.

- Tổ chức chuyên đề VNEN, môn Khoa-Sử-Địa tại Triệu Thành (Thứ 4, tuần 2, tháng 02/2013)

- Công tác kiểm tra:

     + Kiểm tra bảo quản, sử dụng thiết bị, thư viện, phòng học bộ môn.    

     + SGD Kiểm tra công tác GDPL 02 phòng GD&ĐT.

- Công tác thanh tra:

+ Thanh tra công tác quản lý và chỉ đạo chuyên môn 01 đơn vị

+ SGD Thanh tra chuyên đề QLNN về GD&ĐT 01 phòng GD&ĐT.

    + Thanh tra công tác quản lý dạy thêm, học thêm một số đơn vị.

     + Thanh tra chuyên đề quản lý tài chính, tài sản 01 đơn vị.

- Các kỳ thi:

     + Thi học sinh giỏi kỹ thuật lớp 9 và lớp 12.

- Báo cáo tình hình giáo dục tháng 2 về Sở.

 

 

Tháng 3/2014

- Trực báo các ngành học, cấp học.

- Lập phương án thi tốt nghiệp THPT năm 2014 và tuyển sinh đầu cấp năm học 2014-2015.

- Chỉ đạo hoạt động ngày truyền thống của Đoàn 26/3 và ngày QTPN 8/3.

- Liên hoan tiếng hát học đường các cấp

- Thi thể thao học đường cấp trường

- Chỉ đạo sân chơi cho trẻ nhân dịp 26/3

- Tổ chức các kỳ thi:

    + Thi tốt nghiệp nghề PT lớp 8.

     + Thi Thể thao học đường cấp trường.

    + Thi HSG Tiếng Anh và Toán cấp trường qua mạng.

    + Hội thi vở sạch, chữ đẹp cấp tỉnh bậc tiểu học.

    + Hội thi cán bộ công đoàn cơ sở giỏi cấp tỉnh.

- Đánh giá ngoài 02 trường mầm non, 01 trường tiểu học, 01 trường THCS.

- Thẩm định trường mầm non, tiểu học đạt chuẩn quốc gia.

- Hội nghị triển khai công tác tuyển sinh và BDTX năm 2014.

- Công tác kiểm tra:

+ Kiểm tra, thẩm định công nhận trường TH, trường MN đạt chuẩn quốc gia.

    + Kiểm tra việc thực hiện Nghị định 43 và công tác công khai tài chính (dự toán và quyết toán).

    + Kiểm tra thư viện và phòng thực hành đạt chuẩn.

- Công tác thanh tra:

+ Thanh tra toàn diện 02 đơn vị

    + Thanh tra, kiểm tra công tác quản lý chuyên môn 03 đơn vị.                 +

- Báo cáo tình hình giáo dục tháng 3 về Sở.

 

Tháng 4/2014

- Tổ chức thu nhận hồ sơ ĐH, CĐ năm 2014.

- Xây dựng kế hoạch bồi dưỡng hè 2014.

- Duyệt quyết toán các đơn vị trực thuộc

- Tổ chức chuyên đề VNEN (HĐNGLL) tại Triệu Trung.

- Các kỳ thi:

+ Thi HSG giỏi văn hóa lớp 9 cấp tỉnh.

    + Thi IOE, Violympic cấp quốc gia.

- Công tác kiểm tra:

+ Kiểm tra công nhận phòng học bộ môn và thư viện đạt chuẩn.

    + Kiểm tra trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia

    + Kiểm tra hệ thống cấp nước và VSMT nông thôn tại các CSGD.

     + Kiểm tra công tác thi đua.

    + Kiểm tra việc thực hiện pháp luật trong lĩnh vực GD&ĐT 02 phòng GD&ĐT.

    + Kiểm tra xếp loại Công đoàn cơ sở vững mạnh.

- Công tác thanh tra:

+ Thanh tra toàn diện 01 đơn vị trực thuộc.

    + Thanh tra chuyên đề QLNN về GD&ĐT 01 phòng GD&ĐT.

- Chỉ đạo ôn tập, tổ chức kiểm tra học kỳ II.

- Trực báo công tác tổ chức cán bộ.

- Đánh giá ngoài 01 trường tiểu học.

- Kiểm tra thi đua các đơn vị.

- Báo cáo tình hình giáo dục tháng 4 về Sở. 

Tháng 5/2014

- Tổ chức các hoạt động kỷ niệm ngày sinh của Bác Hồ.

- Lập kế hoạch phát triển giáo dục năm 2015.

- Hội nghị tuyển sinh các lớp đầu cấp.

- Tập huấn công tác thanh tra thi.

- Xây dựng kế hoạch về công tác đội ngũ năm học 2014-2015.

- Bàn giao hồ sơ tuyển sinh ĐH, CĐ năm 2014.

- Hoàn thành kế hoạch bồi dưỡng hè 2014.

- Công tác kiểm tra:

+ Kiểm tra công tác quản lý dạy thêm, học thêm.

    + Kiểm tra kết quả thực hiện điểm nhấn năm học.

     + Kiểm tra công tác thi đua cuối năm học.

- Chỉ đạo ôn tập, tổ chức kiểm tra học kỳ II.

- Xét tốt nghiệp THCS. Các trường xét công nhận HTCTTH.

- Các đơn vị, trường học tổng kết năm học.

- Báo cáo công tác TĐ-KT về Sở.

- Báo cáo tổng kết năm học 2013-2014 về Sở (trước 30/5).

Tháng 6/2014

- Thi tốt nghiệp THPT.

- Chỉ đạo hoạt động hè 2014.

- Tuyển sinh năm học 2014-2015 các lớp đầu cấp.

- Tổng kết và xét thi đua Công đoàn năm học.

- Thực hiện xét luân chuyển GV.

- Xét danh hiệu và hình thức thi đua.

- Báo cáo kết quả đánh giá xếp loại CB, GV theo chuẩn nghề nghiệp.

- Báo cáo tình hình giáo dục tháng 6 về Sở và báo cáo TK năm học về Bộ.

Tháng 7/2014

- Hoàn thành công tác tuyển sinh các lớp đầu cấp.

- Tổ chức bồi dưỡng hè 2014.

- Xét thuyên chuyển giáo viên và chuẩn bị cho việc tuyển giáo viên mới.

- Chuẩn bị các nội dung và điều kiện tổng kết năm học.

- Duyệt Kế hoạch năm học 2014-2015 cho các trường.

- Báo cáo tình hình tháng 7 về Sở.

     

                                                                                    TRƯỞNG PHÒNG

 

 

                                                                                 Nguyễn Thị Phước Hòa


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết