Saturday, 19/01/2019 - 05:21|
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRIỆU PHONG
A- A A+ | Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+

Quy trình chỉ đạo năm học 2012-2013

 PHÒNG GD-ĐT TRIỆU PHONG                      KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI

                                                           CÁC NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM NĂM HỌC 2012-2013.

                                                                                                                          

Thơi gian

Nội dung công việc

Tháng 8 năm 2012

 

1. Thực hiện kế hoạch bồi dưỡng hè 2012: Bồi dưỡng GV ngoại ngữ, triển khai bồi dưỡng GV trung học, tiểu học, tập huấn PCGDMN cho trẻ 5 tuổi, tập huấn tự đánh giá trường mầm non theo lịch của SGD.

2. Kiểm tra điều kiện CSVC chuẩn bị cho năm học mới. Triển khai kế hoạch mua sắm thiết bị dạy học.

3. Triển khai kế hoạch giáo dục quốc phòng ở các trường học.        

4. Tham mưu với huyện giao biên chế đội ngũ năm học 2012-2013 cho các đơn vị , bố trí giáo viên mới. Bổ sung CBQL còn thiếu.  

5. Tổng kết năm học 2011-2012 và triển khai nhiệm vụ năm học 2012-2013.

6 . Tổ chức cho cho CB-GV toàn ngành học tập nghị quyết TƯ 4, triển khai nhiệm vụ năm học cho CB-GV theo ngành học.

7.  Dự tổng kết và triển khai công tác Đoàn - Đội.( Theo lịch của SGD)

8. Triển khai, bồi dưỡng các chương trình theo Dự án SEQAP, GPE-VNEN.

9. Chuẩn bị các điều kiện cho “Ngày toàn dân đưa trẻ đến trường”

10.Chỉ đạo các trường tổ chức hội nghị xây dựng kế hoạch năm học 2012-2013

11.  Báo cáo hoạt động hè và công tác chuẩn bị năm học mới về PGD  (trước 18/8).

12. Báo cáo hoạt động hè và công tác chuẩn bị năm học mới về Văn phòng Sở (trước 20/8).

13. Triển khai và chỉ đạo bồi dưỡng HSG bậc THCS, Tiểu học.

14.Củng cố  ban chỉ đạo phòng chống lụt bão, PCCC; xây dựng kế hoạch phòng chống lụt bão, PCCC.

 

 

 

 

 

 

 

Tháng 9

năm 2012

 

 

 

 

1. Khai giảng năm học mới 2012-2013 (từ ngày 03/9 đến 05/9/2012).

2. Chỉ đạo các cơ sở giáo dục triển khai thực hiện Chỉ thị của Bộ về nhiệm vụ trọng tâm các ngành học, cấp học và chủ đề năm học. Ký cam kết thực hiện nhiệm vụ năm học  2012-2013.         

3. Báo cáo nhanh tình hình khai giảng và số liệu đầu năm học về PGD (06/9). (báo cáo thống kê, tình hình đầu năm học) trước 10/9)

- Báo cáo nhanh tình hình khai giảng và đầu năm học về VP Sở (7/9). Báo cáo về Bộ theo quy định (báo cáo thống kê,  tình hình đầu năm học) trước 15/9.

4. Triển khai việc thực hiện điểm nhấn năm học 2012-2013.

5. - Tập huấn công tác thiết bị trường học (Theo lịch của SGD)

    - Tập huấn công tác thanh tra (Theo lịch của SGD)

    - Tập huấn seqap

6 - Kiểm tra tình hình hoạt động các đơn vị, trường học đầu năm học mới.

    - Kiểm tra công tác thu, chi đầu năm. Lập KH ngân sách 2013 (bước 1).

    - Kiểm tra công tác tuyển sinh vào các lớp đầu cấp.

    - Kiểm tra công tác  dạy học 2 buổi trên ngày

    - Kiểm tra công tác thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng, lãng phí 02 đơn vị.

7.Rà soát lại các đơn vị đã đạt chuẩn quốc gia cách đây 5 năm.

8. Kiểm tra công tác tuyển sinh vào các lớp đầu cấp (lớp 1, lớp 6 ).

9. Hướng dẫn công tác thi đua. Các đơn vị, trường học đăng ký danh sách thi đua, đăng ký đề tài SKKN gửi về Thường trực TĐ-KT PGD (10/9/2012).

10. Các Công đoàn cơ sở báo cáo tình hình đầu năm và đăng ký các danh hiệu thi đua gửi về VP Công đoàn (chậm nhất 1/10/2011. Đại hội công đoàn cơ sở, hội nghị công đoàn cơ sở thảo luận các văn kiện đại hội công đoàn và bầu đại biểu dự ĐHCĐ cấp trên.

11. Tổ chức bồi dưỡng đội tuyển HSG ở các cấp học.

12. Kiểm tra công tác sắp xếp, phân công lao động ở các đơn vị. Kiểm tra việc quản lý CB, GV theo Chương trình SREM.

13. Họp Hội đồng bộ môn văn hoá các cấp học, ngành học.

14. - Xử lý hồ sơ tuyển sinh TCCN.

    - Hướng dẫn thí sinh đăng ký xét tuyển vào ĐH, CĐ.

15. Triển khai thực hiện "Tháng an toàn giao thông.

16. Chỉ đạo các đơn vị kiểm tra và hoàn thành hồ sơ PCTHĐĐT.

17. Báo cáo tình hình giáo dục tháng tháng 9/2011PGD&ĐT.

Báo cáo tình hình giáo dục tháng 9 về VP Sở.

18.Chỉ đạo các trung tâm HTCĐ hoạt động có hiệu quả.

19.Họp hiệu trưởng từng bậc học:(sẽ thông báo trong kế hoạch tháng)

 

Tháng 10

năm 2012

1. Lập kế hoạch ngân sách năm 2013 (bước 2).

2. Kiểm tra tiến độ thực hiện Chương trình kiên cố hóa trường lớp học và nhà công vụ giáo viên.

3. Báo cáo thống kê đầu năm học gửi Bộ GD&ĐT.

4.Tổ chức hội thảo “Xây dựng trường mầm non kiểu mẫu”.

   - Hướng dẫn tổ chức hội thi “Cô nuôi giỏi” cấp cơ sở.

5. Thanh tra toàn diện 03 xã.

    - Thanh tra chuyên đề sử dụng và bảo quản TBDH, thư viện trường học.

    - Thanh tra công tác quản lý 02 đơn vị.

6. Tập huấn, bồi dưỡng một số chuyên đề cấp tỉnh

   -Tập huấn bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho CBQL các TTHTCĐ.

7. Kiểm tra kết quả công tác bồi dưỡng hè.

    - Kiểm tra việc triển khai thực hiện điểm nhấn năm học 2012-2013.

    - Kiểm tra phổ cập GDTHĐĐT và THCS.

    - Kiểm tra thẩm định các trường mầm non đạt chuẩn quốc gia.

    - Kiểm tra công tác dạy - học ở một số đơn vị.

    - Kiểm tra công tác triển khai FDS tại TH số 2 Triệu Phước, TH Số 2 Triệu Trạch

8. Thi GV dạy giỏi cấp trường( TH)

9. Tổ chức các hoạt động trong nữ CB, GV, CNV nhân ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10.

   - Đại hội Công đoàn Giáo dục huyện.

10.Đánh giá ngoài 01 trường tiểu học, 01 trường THCS.

11. Tập hợp đăng ký danh hiệu thi đua của cơ sở.

12. Tham dự giao lưu GV dạy giỏi cấp Trung ương.

13.Tham quan học tập kinh nghiệm thực hiện Chương trình GDMN mới (dự kiến).

14. Báo cáo tình hình giáo dục tháng 10 về PGD.

     - Báo cáo tình hình giáo dục tháng 10 về VP Sở.

15. Hội thảo, tập huấn SEQAP

 

Tháng 11

năm 2012

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Kỷ niệm 30 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11.

2. Thanh tra toàn diện 02 xã

    - Thanh tra hoạt động sư phạm của giáo viên.

     - Kiểm tra thực hiện điểm nhấn một số đơn vị, trường học.

    - Kiểm tra các trường tham gia Dự án GPE-VNEN.

    - Kiểm tra việc thực hiện công tác PCGDMN cho trẻ 5 tuổi.

3. Tổ chức liên hoan văn nghệ ở các cụm chào mừng Đại hội Công đoàn Giáo dục tỉnh.

4.Hoàn thiện Kế hoạch ngân sách năm 2013.

5.Dự chuyên đề môn Tiếng Việt “Đổi mới sinh hoạt chuyên môn cấp trường” tại thị xã Quảng Trị.

6.Hội thi “Cô nuôi giỏi” cơ sở.

7.Trực báo các ngành học, cấp học.

8.Triển khai chuyên đề 3 bậc học( có nội dung và thời gian cụ thể).

9.Kiểm tra hoạt động công đoàn các đơn vị trường học, tổ chức các hoạt động VHVN-TDTT chào mừng ngày 20/11.

10.Kiểm tra  thực hiện phong trào “Giữ vở sạch-Viết chữ đẹp”

11.Họp hiệu trưởng từng bậc học:(sẽ thông báo trong kế hoạch tháng)

12. Báo cáo tình hình giáo dục tháng 11/2009( từ 10-15).

 

 

Tháng 12

năm 2012

1.Lập, phân bố kế hoạch ngân sách năm 2013; cân đối  và quyết toán các nguồn kinh phí  năm 2012.

Kiểm tra tiến độ thực hiện Chương trình kiên cố hóa trường lớp học và nhà công vụ giáo viên. Tổng hợp báo cáo sở GD&ĐT về Chương trình SEQAP đến hết năm 2012.

Kiểm tra công nhận thư viện và phòng thực hành đạt chuẩn. Thi đồ dùng dạy học tự làm cấp trường.

2. Kiểm tra việc triển khai công tác TĐ-KT năm học 2012-2013.

- Báo cáo Sơ kết phong trào thi đua kỷ niệm Ngày NGVN 20/11 về PGD trước ngày 22/11( PGD B/c về VP Sở)

3. Kiểm tra việc triển khai công tác TĐ-KT, công tác văn phòng, CCHC các đơn vị, trường học.

         - Kiểm tra tiến độ thực hiện Chương trình kiên cố hóa trường lớp học và nhà công vụ giáo viên.

         - Kiểm tra xây dựng phòng thực hành, thí nghiệm đạt chuẩn.

    - Kiểm tra hoạt động dạy và học các trường .

4. Thanh tra toàn diện 02 xã.

    - Thanh tra hoạt động sư phạm giáo viên.

    - Thanh tra việc dạy thêm, học thêm .

    - Thanh tra công tác quản lý 01 đơn vị.

    - Thanh tra chuyên đề thực hiện quy chế chuyên môn 01 đơn vị.

5. Báo cáo tổng kết công tác tuyển sinh, công tác bồi dưỡng CBQL, GV về Bộ GD&ĐT.

6.Thi chọn HSG giải bài tập bằng máy tính cầm tay môn Toán cấp THCS

    - Thi GV dạy giỏi nghề phổ thông cấp tỉnh.

    - Hội thi GV dạy giỏi cấp tiểu học cấp huyện.

    - Hội thi “Cô nuôi giỏi” cấp tỉnh.

                -Thi đồ dùng dạy học tự làm cấp trường.

7. Đại hội Công đoàn Giáo dục tỉnh lần thứ VI (nhiệm kỳ 2013-2018).

8.Tổng hợp số liệu về kết quả PCTHCS năm 2012.

9. Hoạt động chào mừng ngày thành lập QĐND Việt Nam 22/12.

10. Tổ chức hội thảo chuyên đề các ngành học, cấp học. Kiểm tra việc duy trì kết quả PCTHCS.

11.Chỉ đạo ôn tập và kiểm tra HKI.

12.Báo cáo thống kê giữa kỳ; báo cáo tình hình thực hiện tình hình thực hiện chủ đề năm học 2011-2012

13.Thanh tra chuyên đề: Mỗi bậc học 2 chuyên đề.

14.Chuẩn bị kiểm kê tài sản từ 0h00 ngày 01 tháng 01 năm 2012.

15.Chỉ đạo, tổ chức kiểm tra HKI theo đề chung của Phòng, Sở GD&ĐT.

     Chỉ đạo, tổ chức kiểm tra học kỳ I chung đề khối lớp 9 ( đề sở).

16.Tập huấn SEQAP

17. Báo cáo tình hình giáo dục tháng 12/2012 về  PGD ( từ 10-15).

      Báo cáo tình hình giáo dục tháng 12 về VP Sở.

 

 

 

Tháng 1

năm 2013

1.Chỉ đạo và tổ chức tốt sơ kết HKI và việc thực hiện chủ đề năm học; triển khai nhiệm vụ học kỳ 2.

2.Báo cáo sơ kết HKI và tình hình tháng 1 năm 2013( từ 10-15).

3.Kiểm tra việc đánh giá xếp loại CBQL và GV trong HKI

4.Kiểm tra việc thực hiện chủ đề năm học; kiểm tra công tác thi đua-khen thưởng.

5.Kiểm tra việc bố trí đội ngũ, dạy thêm học thêm, kiểm tra đánh giá học sinh

6.Trực báo ngành học mầm non tại Sở GD&ĐT .

7.Kiểm tra các trường đăng ký xây dựng  chuẩn QG năm 2012.

8.Thanh tra chuyên đề: Mỗi bậc học 2 chuyên đề.

9. Thanh tra toàn diện 1-2 xã và kiểm tra thi đua

10 Thi hùng biện Tiếng Anh cấp tỉnh.

11. Đánh giá ngoài 01 trường tiểu học .

12 Trực báo công tác Đoàn - Đội.

13. Thẩm định trường chuẩn quốc gia ngành học mầm non.

14. Kiểm tra tình hình sử dụng thiết bị, thư viện, phòng học bộ môn.

   - Kiểm tra VSATTP và VS phòng bệnh cho trẻ ở các trường mầm non.

   - Kiểm tra việc thực hiện chương trình GDMN ở vùng khó.

             - Kiểm tra hoạt động dạy học các trường tiểu học.

   - Kiểm tra công tác bảo quản, khai thác hồ sơ cán bộ các đơn vị

15. Tuyển sinh Cao học đợt 1.

   - Xây dựng kế hoạch bồi dưỡng hè 2013.

16. Hội nghị sơ kết HKI và triển khai nhiệm vụ học kỳ II.

17. Sơ kết hoạt động Công đoàn học kỳ I.

18. Báo cáo Sơ kết học kỳ I về Văn phòng Sở và Bộ GD&ĐT

Tháng 2 .

năm 2013

1. Chuẩn bị các điều kiện phục vụ công tác TSĐH, CĐ, TCCN năm 2013.

        - Chỉ đạo thực tập sư phạm.

2.  Kiểm tra tình hình thực hiện PCGDMN cho trẻ 5 tuổi.

3. Kiểm tra tình hình thực hiện nội dung sửa đổi NQ28 của HĐND tỉnh.

4.Kiểm tra công tác quản lý việc thực hiện quy chế chuyên môn.

5.Kiểm tra công tác bảo quản, khai thác hồ sơ cán bộ các đơn vị.

6.Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 83 năm ngày thành lập Đảng CSVN.

   - Tổ chức kiểm tra xếp loại CĐCS vững mạnh

7.Kiểm tra, đôn đốc các trường lập báo cáo tự đánh giá. Chỉ đạo 1-2 đơn vị lập hồ sơ đánh giá ngoài 6.

8. Thanh tra toàn diện 02 xã

              - Thanh tra chuyên đề: Mỗi bậc học 2 chuyên đề.

   - Thanh tra hoạt động sư phạm giáo viên.

9. Kiểm tra thư viện đạt chuẩn 01, tiên tiến, xuất sắc và phòng thực hành chuẩn, phòng máy vi tính.

10.Triển khai chuyên đề 3 bậc học.

11. Dự chuyên đề “Đổi mới sinh hoạt chuyên môn” cấp trường (cấp Tiểu học)  tại Hướng Hóa.     

12. Kiểm tra công tác đánh giá CB, GV theo chuẩn nghề.

13. Báo cáo tình hình tháng 2/2013(từ 10-15)

Báo cáo tình hình giáo dục tháng 2 về VP Sở.

 

 

Tháng 3

năm 2013

1. Trực báo các ngành học, cấp học.

2. -Thi HSG kỹ thuật phổ thông.

    - Thi HSG máy tính bỏ túi Casio khu vực.

    - Thi tốt nghiệp nghề PT lớp 8.

    - Thi GV Tổng phụ trách Đội và Bí thư Đoàn giỏi cấp tỉnh.

    - Hội thi GV dạy giỏi cấp tiểu học (cấp tỉnh).

    - Thi HSG tiểu học cấp huyện và giao lưu HSG cấp tỉnh.

3. Chỉ đạo hoạt động ngày truyền thống của Đoàn 26/3 và ngày QTPN 8/3.

4.Kiểm tra công tác thi đua, công tác VP, CCHC một số trường học.

    - Kiểm tra công tác bảo quản, khai thác hồ sơ cán bộ các đơn vị.

    - Kiểm tra việc thực hiện Nghị định 43 và công tác công khai tài chính (dự toán và quyết toán).

    - Kiểm tra thư viện và phòng thực hành đạt chuẩn.

    - Kiểm tra hoạt động dạy - học và thực hiện phong trào thi đua xây dựng THTT, HSTC các trường mầm non.

5.-Chỉ đạo các trưòng tổ chức tốt hoạt động chào mừng QTPN 8/3 và ngày truyền thống Đoàn TN 26/3.

9.Thanh tra toàn diện 1 xã và kiểm tra thi đua

10.Thanh tra chuyên đề : Mỗi bậc học 2 chuyên đề.

11. Báo cáo tình hình  giữa HK2 và tình hình GD tháng 3/2013 (từ 10-15).

12.Họp hiệu trưởng từng bậc học:(sẽ thông báo trong kế hoạch tháng)

13. Báo cáo tình hình giữa học kỳ 2 về VP Sở.

14. Các trường đăng ký Kiểm định đánh giá ngoài nộp hồ sơ về PGD&ĐT (20/03/2013)

Tháng 4 năm 2013

1.Tổ chức thu nhận hồ sơ ĐH, CĐ năm 2013.

  - Xây dựng kế hoạch và các điều kiện bồi dưỡng hè 2013.

2.Chỉ đạo, kiểm tra việc đánh giá, xếp loại hiệu trưởng và giáo viên theo chuẩn nghề nghiệp.

3.Chỉ đạo tự đánh giá PCGDMN cho trẻ 5 tuổi cấp xã, thị trấn.

4. Thi HSG giỏi văn hóa lớp 9 cấp tỉnh.

5. - Thanh tra toàn diện 02 xã

    - Thanh tra hoạt động sư phạm giáo viên.

    - Thanh tra công tác quản lý và chỉ đạo chuyên môn 01-02 đơn vị.

6. - Kiểm tra việc thực hiện công tác thanh tra chuyên môn một số trường.

    - Kiểm tra tiến độ thực hiện Chương trình kiên cố hóa trường, lớp học và nhà công vụ giáo viên.

    - Kiểm tra tình hình sử dụng thiết bị, thư viện, phòng học bộ môn.

    - Kiểm tra phong trào xây dựng THTT, HSTC và trường chuẩn quốc gia.

              - Kiểm tra công tác thi đua.

              - Kiểm tra các điều kiện phục vụ thi tốt nghiệp.

    - Kiểm tra phổ cập GDMN cho trẻ 5 tuổi.

    - Kiểm tra xếp loại Công đoàn cơ sở vững mạnh.

            - Kiểm tra công tác dạy-học nhất là các lớp cuối cấp (lớp 5, 9); Kiểm tra việc dạy thêm học thêm

7. Chỉ đạo ôn tập, tổ chức kiểm tra học kỳ II chung đề lớp 12.

8. Tổng kết 4 năm thực hiện Chương trình mầm non mới và 3 năm bộ chuẩn phát triển trẻ mầm non 5 tuổi.

9.Chỉ đạo ôn tập, hướng dẫn ôn tập HKII và cuối năm.

11.Hướng dẫn tổng kết năm học 2012-2013.

12.Triển khai chuyên đề 3 bậc học.

13.Hướng dẫn công tác kiểm tra và xét TN/THCS và hoàn thành chương trình Tiểu học.

14.Báo cáo công tác tháng 4 (từ 10-15).

 

Tháng 5 .

năm 2013

1. Tổ chức các hoạt động kỷ niệm ngày sinh của Bác Hồ.

2. Hội nghị thi tốt nghiệp THPT (T2)

    - Hội nghị tuyển sinh các lớp đầu cấp.

3. Chỉ đạo, kiểm tra tình hình chuẩn bị các điều kiện phục vụ thi tốt nghiệp năm 2013.

4. - Báo cáo công tác TĐ-KT về Sở và Bộ GD&ĐT.

    - Báo cáo tổng kết năm học 2012-2013 về Sở và Bộ GD&ĐT.

5. Tập huấn công tác thanh tra thi.

6. Xây dựng kế hoạch về công tác đội ngũ năm học 2013-2014.

7. - Hoàn thành bàn giao hồ sơ tuyển sinh ĐH, CĐ năm 2013.

    - Hoàn thành kế hoạch bồi dưỡng giáo viên hè 2013.

8. - Kiểm tra công tác thực hiện quy chế dân chủ cơ sở, phòng chống tham nhũng 01 đơn vị.

   - Kiểm tra thực hiện quy định dạy thêm, học thêm.

   - Kiểm tra kết quả thực hiện điểm nhấn năm học 2012-2013.

   - Kiểm tra công tác thi đua, công tác văn phòng cuối năm học.

9.- Chỉ đạo ôn tập, tổ chức kiểm tra học kỳ II lớp 9 chung đề cấp huyện.

      - Thi chọn HSG giải Toán qua mạng, IOE cấp tỉnh, cấp quốc gia.

10. Báo cáo tổng kết hoạt động Công đoàn năm học 2012-2013.

11. Các đơn vị, trường học tổng kết năm học 2012-2013

12. Xét tốt nghiệp THCS.

13.Kiểm tra thi đua các truờng còn lại.

14.Kiểm tra xét TN/THCS, công nhận học xong chương trình Tiểu học; .

15.Báo cáo công tác tháng 5 (từ 10-15).

16.Họp hiệu trưởng từng bậc học(thông báo trong kế hoạch tháng)

 

Tháng 6

năm 2013

1. - Thi tốt nghiệp THPT.

    - Tổ chức thi/xét tuyển lớp 10 năm học 2013-2014.

2. Triển khai bồi dưỡng giáo viên tiếng Anh.

          3. Xét các danh hiệu và hình thức thi đua năm học 2012-2013.

          4. Chỉ đạo hoạt động hè 2013.

5. Tổng kết và xét thi đua Công đoàn năm học 2012-2013.

6. - Hướng dẫn thực hiện xét luân chuyển, thuyên chuyển GV.

    - Báo cáo kết quả đánh giá xếp loại CB, GV theo chuẩn nghề nghiệp.

7. Báo cáo tình hình giáo dục tháng 6 về VP Sở.

       8.Báo cáo công tác tháng 6 năm 2013 (từ 10-15).

 

Tháng 7

năm 2013

1. Hoàn thành công tác tuyển sinh các lớp đầu cấp (lớp 1, lớp 6)

2. Chuẩn bị Tổng kết năm học

3.Bồi dưõng CBQL và giáo viên hè 2013.

4.Chuẩn bị các điều kiện cho năm học mới.

5.Báo cáo công tác tháng 7 năm 2013 (từ10-15).

6.Duyệt kế hoạch cho các trường.

 

 

 

 

 


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết