Thứ năm, 29/07/2021 - 19:09|
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRIỆU PHONG
 • Bộ cài phần mềm nhập danh sách cán bộ coi, chấm thi
  | Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Trị | 1101 lượt tải | 2 file đính kèm
 • Hệ thống thông tin hỗ trợ công tác thi tốt nghiệp trung học phổ thông và tuyển sinh năm 2020
  | Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Trị | 4489 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Hướng dẫn Quy chế thi TN THPT năm 2020
  | Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Trị | 4694 lượt tải | 2 file đính kèm
 • Xử lý lỗi kết nối VPN
  | Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Trị | 4569 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Hướng đẫn sử dụng phần mềm TN THPT
  | Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Trị | 4539 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Hướng dẫn tuyển sinh ĐH, CĐ
  | Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Trị | 4451 lượt tải | 3 file đính kèm
 • Quy chế tuyển sinh ĐH, CĐ ngành mầm non
  | Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Trị | 4088 lượt tải | 2 file đính kèm
 • Quy chế thi TN THPT năm 2020
  | Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Trị | 4348 lượt tải | 2 file đính kèm
 • Tài liệu tập huấn dạy học trực tuyến
  | Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Trị | 7924 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Hướng dẫn sử dụng Mạng xã hội học tập trực tuyến ViettelStudy
  | Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Trị | 7785 lượt tải | 10 file đính kèm
 • Hướng dẫn sử dụng hệ thống CSDL ngành chuyên mục báo cáo cho các đơn vị Sở/Phòng/Trường
  | Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Trị | 8937 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Phần mềm ESSEM
  | Phòng GD&ĐT huyện Triệu Phong | 404 lượt tải | 1 file đính kèm