Phòng GD-ĐT Triệu Phong thành lập tháng 5 năm 1973. Triệu Phong là mảnh đất chứng kiến biết bao thăng trầm của lịch sử. Dù thay đổi về địa giới và tên gọi qua từng thời kỳ, con người Triệu Phong luôn kiên cường trước mọi thử thách, bản lĩnh trong công việc, năng động , sáng tạo làm nên bao sự tích thần kỳ, để lại cho đời sau những di sản quý báu. Giáo dục Triệu Phong là một phần đời sống quê hương trên mọi chặng đường lịch sử; là bộ phận gắn kết chặt chẽ, hữu cơ với cách mạng giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp, giải phóng con người và sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội.

Tính đến năm học 2008-2009, toàn huyện có 20 trường MN; bậc Tiểu học có 27 trường, 411lớp với 9.285 học sinh và 675cán bộ giáo viên; cấp THCS có 18 trường 253 lớp với 9.302 học sinh và 615 cán bộ giáo viên.

Bên cạnh việc phát triển quy mô trường lớp, các hoạt động nhằm nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện của giáo viên và học sinh được đẩy mạnh. Có 80% giáo viên Mầm non, 98,5% giáo viên Tiểu học và 99% giáo viên THCS đạt chuẩn và trên chuẩn. Cả ba bậc học đã duy trì, từng bước nâng cao chất lượng dạy và học theo hướng ổn định và phát triển vững chắc. Hằng năm, có 100% số học sinh hoàn thành chương trình Tiểu học; huy động 100% số học sinh ở độ tuổi 6 tuổi vào lớp 1; 100%. số học sinh hoàn thành chương trình tiểu học vào lớp 6. Ở bậc Tiểu học không có HS trong độ tuổi 11-14 ở ngoài trường. Tỷ lệ HS bỏ học ở bậc THCS thấp (dưới 0,3%). Tỷ lệ HS tốt nghiệp THCS đạt bình quân 98%. Số lượng học sinh giỏi, học sinh có hạnh kiểm tốt đạt yêu cầu cao. Từ năm học 2006-2007 đến nay, có 982 học sinh đạt giải cấp huyện, 423 học sinh đạt giải cấp tỉnh (trong đó, có 50 giải nhất,  87 giải nhì, 141 giải ba, 357 giải khuyến khích ). Có 44 thư viện đạt chuẩn 01; 7 thư viện tiên tiến,  

45 phòng thực hành đạt chuẩn.

Công tác xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia và kiên cố hoá trường học đã được Phòng và các trường quyết tâm thực hiện. Số trường đạt chuẩn Quốc gia: Bậc học MN:5(Trung Tâm, Triệu Trung, Triệu Long, Triệu Phước); Tiểu học: 24/27.Trong đó có 3 trường đạt chuẩn múc độ 2 ( Thị Trấn Ái Tử, Triệu Đông, số 2 Triệu Phước); THCS: 4 ( Nguyễn Bỉnh Khiêm, Triệu Đông, Triệu Long, Triệu Vân). Đến nay, đã có 100% số xã có trường cao tầng, 95% số xã có nhiều trường cao tầng.

Công tác quản lý, chỉ đạo của Phòng đã thực sự đi vào chiều sâu, có hiệu quả cao. Chất lượng học sinh ngày càng được nâng cao; bộ mặt của nhà trường, văn phòng cơ quan ngày càng thay đổi theo hướng: “ chuẩn hóa, hiện đại hoá”; công tác xây dựng cảnh quan sư phạm trường học được chú trọng, đầu tư đúng mức.

    Tháng 5 năm 1977 được Bộ GD-ĐT công nhận là huyện đã xoá xong nạn mù chữ cho toàn dân. Năm 2003, đạt chuẩn PC THCS và PC TH đúng độ tuổi. Hiện nay, đang tích cực thực hiện phổ cập THPT. Năm 2004, Triệu Phong là huyện đầu tiên của tỉnh được công nhận đạt chuẩn phổ cập THCS. Liên tục từ năm 2004 đến nay,  Triệu  Phong có 19/19 xã ( thị trấn ) đạt chuẩn PCGDTHCS, 19/19 xã ( thị trấn ) đạt chuẩn PCGDTH đúng độ tuổi. Năm 2008, có 100% số xã ( thị trấn đạt chuẩn PCTHCS và PCGDTH đúng độtuổi ). Công tác phổ cập đã được tin học hóa, đi đầu và phổ biến cho toàn tỉnh. Công tác phổ cập đã được Đảng, chính quyền, các ban, ngành, mọi lực lượng trong xã hội quan tâm. Phòng đã có nhiều biện pháp chỉ đạo, triển khai công tác phổ cập một cách quyết liệt, sáng tạo, có hiệu quả cao. Hồ sơ phổ cập của tất cả các đơn vị được chỉ đạo thực hiện theo hướng : “ Đúng - Đủ - Đẹp”.  100% số lượng các trường đã có máy vi tính và sử dụng trong quản lý, chỉ đạo, làm công tác phổ cập, nâng cao chất lượng dạy và học. Đã tổ chức nhiều lớp cho CBGV học, thi chứng chỉ A tin học.

Phong trào xã hội hoá giáo dục phát triển rầm rộ, trở thành cuộc vận động lớn trong các tầng lớp nhân dân và các tổ chức kinh tế -xã hội. Là huyện đầu tiên của tỉnh Quảng trị thực hiện thắng lợi phong trào này và được tỉnh áp dụng nhân rộng mô hình.Có 19 xã thị trấn lập Hội khuyến học, 79 Chi hội khuyến học thôn, họ tộc đi vào hoạt động, đem lại hiệu quả thiết thực, góp phần thúc đẩy phong trào Dạy tốt- học tốt trên địa bàn.

Cuộc vận động xây dựng đơn vị văn hoá, gia đình văn hoá đã thu hút đông đảo giáo viên toàn ngành tham gia, hưởng ứng tích cực. Đến nay, có 64 đơn vị trường học được công nhận là đơn vị văn hoá cơ sở.

Trong năm năm liên tục (2000- 2005), Phòng GD&ĐT Triệu Phong được Sở GD-ĐT Quảng Trị khen đã hoàn thành tốt 11 chỉ tiêu công tác, được UBND tỉnh tặng bằng khen. Năm học 2003-2004, Phòng được Bộ GD&ĐT tặng bằng khen; 1 nhà giáo được phong tặng danh hiệu Nhà giáo Ưu tú. Năm học 2004-2005, Phòng GD-ĐT được Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen, 2 cá nhân được Bộ GD-ĐT khen. Năm 2006, được Chủ tịch nước tặng huân chương Lao động hạng ba.

Nhìn lại chặng đường mà nền giáo dục cách mạng Triệu Phong đã phát triển và trưởng thành, phát triển và trưởng thành ở nhiều ngành học: Mẫu giáo, phổ thong, Bổ túc văn hoá, dạy nghề; phát triển và trưởng thành trên mọi bình diện: từ đường lối tổ chức, xây dựng cơ sở vật chất, phối hợp liên nghành, khuyến học và xã hội hoá giáo dục… Soi rọi vào truyền thống tốt đẹp của ngành mà mỗi chúng ta càng tự hào, tự tin hơn bao giờ hết; đi lên từ truyền thống tốt đẹp, mọi giá trị tinh thần, vật chất sẽ được phát huy và có sức mạnh thúc đẩy chúng ta nhìn về phía trước để tiếp tục hành động nhằm đưa sự nghiệp giáo dục phát triển, đạt những đỉnh cao mới, góp phần làm quê hương Triệu Phong phồn vinh, giàu đẹp.