Thursday, 16/08/2018 - 05:26|
WEBSITE ĐANG CHẠY THỬ NGHIỆM
 • Nguyễn Thanh Phong
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng Tổ Phổ Thông
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sỹ
  • Điện thoại:
  • Email:
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Lê Quốc Tự
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên tổ Phổ thông
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   0914636959
  • Email:
   lequoctu.pgdtp@quangtri.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ: