Friday, 20/09/2019 - 04:40|
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRIỆU PHONG
 • Nguyễn Thị Phước Hòa
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Trưởng Phòng GD&ĐT Triệu Phong
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sỹ
  • Điện thoại:
   0916510333
 • Lê Hữu Phước
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Trưởng Phòng GD&ĐT Triệu Phong
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   0914022111