Thursday, 29/07/2021 - 19:32|
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRIỆU PHONG
 • Nguyễn Thanh Phong
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó trưởng phòng
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sỹ
  • Email:
   nguyenthanhphong2@quangtri.gov.vn
 • Nguyễn Thị Phước Hòa
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Trưởng Phòng GD&ĐT Triệu Phong
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sỹ
  • Điện thoại:
   0916510333
 • Lê Hữu Phước
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Trưởng Phòng GD&ĐT Triệu Phong
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   0914022111